Avantura na otvorenom Srce i duša Merrella

Uvjeti upotrebe

Wolverine World Wide, Inc. Uvjeti upotrebe

Zadnji put obnovljeno: 10. maj, 2011

Wolverine World Wide, Inc.(Wolverine;mi;naš) cjenimo vaše zanimanje za našu tvrtku i vaše pretraživanje raznih internetskih stranica koje su u vlasništvu ili sa njima upravlja Wolverine, Uključujući i www.merrell.com (Internetska stranica). Ti uvjeti upotrebe (Uvjeti) određuju osnovni način i uvjete, koji određuju način pretraživanja i upotrebe Internetske stranice. Molimo vas, da ih pažljivo proučite, jer korištenje Internetske stranice, znači da se slažete s tim Uvjetima. Ako se s tim Uvjetima ne slažete, molimo vas da ne koristite te Internetske stranice.

Zadržavamo pravo da ponekad promjenimo, ispravimo, izbrišemo ili preinačimo te Uvjete, koji su odmah pravovaljani. Ako se ne slažete sa uvjetima te Izjave molimo vas da ne pretražujete te Internetske stranice. O tim promjenama ili prilagodbama obavjestiti ćemo vas tako, da ćemo promjenjene Uvjete u upotrebi Internetske stranice objaviti na Internetskoj stranici, na početku Uvjeta o upotrebi navesti ćemo datum, kada su bili zadnji puta obnovljeni. Vaša upotreba Internetske stranice nakon objave promjena podrazumjeva da se slažete sa promjenjenim Uvjetima upotrebe.

Privatnost

Wolwerine poštuje vašu privatnost. Za podatke, kako Wolverine skuplja, upotrebljava i razotkriva podatke svojih korisnika, molimo vas, da pregledate našu Izjavu o privatnosti , koja je s svojim navodom uključena u te Uvjete.

Sadržaj Internetske stranice. Tekstovi, slike, grafike, video datoteke i njihov smještaj na Internetskoj stranici su predmet autorskih prava i drugih zaštita intelektualnog vlasništva. Ti predmeti ne smiju biti kopirani za poslovnu upotrebu ili podjelu, niti ti predmeti smiju biti spremljeni ili ponovno objavljeni na drugim internetskim stranicama. Pristup i upotreba Internetske stranice je namjenjena isključivo vašoj osobnoj a ne poslovnoj upotrebi. Sadržaj stranice smijete kopirati i stavljati na vaše računalo iskljućivo za osobnu upotrebu. Niti jedna pravna posljedica ili zahtjev zbog sadržaja na Internetskoj stranici neće vas teretiti kao posljedica prenosa, kopiranja, tiskanja ili upotrebe Internetske stranice.

Robne marke

Svi proizvodi i usluge, robne marke, slogani i logotipi objavljeni na Internetskoj stranici su robne marke Wolverine, dobavljača i partnera tvrtke Wolverine, ili njihovih stvarnih vlasnika, te ih se ne smije kopirati, spremati ili upotrebljavati kao cjeline ili njihove djelove bez pismenog pristanka tvrtke Wolverine ili stvarnog vlasnika robne marke. Ništa u tim Uvjetima što je predmet imena, logotipa ili robne marke, ne predstavlja otkaz bilo kojoj robnoj marki ili ostalim pravima intelektualnog vlasništva.

Povezanost na druge internetske stranice

Ova internetska stranica ponekad sadrži poveznice na druge internetske stranice na svjetskom internetu i na druge izvore podataka. Internetsku stranicu trećih osoba upotrebljavate u potpunosti na vlastitu odgovornost. S pristupom na te poveznice, priznajete da te druge strane ili lokacije nisu pod nadzorom tvrtke Wolverine i slažete se, da Wolverine nije odgovoran za neke podatke ili dodatno povezivanje, koje nađete na toj internetskoj stranici, ili za upotrebu tih podataka. Tvrtka Wolverine omogućava takve poveznice samo zato, da vam olakša traženje i nije odobrila, provjerila ili potvrdila niti jedan podatak ili program koji nađete na toj stranici.

Hiperpoveznice

Niste kvalificirani za uspostavljanje veze sa vaše web lokacije na ovim stranicama (ili hiper vezu, dizajn itd.) bez prethodne pisane suglasnosti Wolverine.

Registracije, računi i lozinke Pristup nekim uslugama na Internetskoj stranici ponekad zahtjeva registraciju i kreiranje računa. Ako na Internetskoj stranici kreirate račun slažete se, da ste odgovorni za unošenje povjerljivih lozinki ili ostalih identifikacijskih podataka, te za sve aktivnosti koje se mogu dogoditi pod tom lozinkom ili identifikacijskim podatcima. Slažete se, da ćete Wolverine neodgodivo obavjestiti u slučaju: (i) gubitka lozinke ili identifikacijskih podataka (ii) neovlaštene upotrebe vaše lozinke ili identifikacijskog računa. Tvrtka Wolverine neće biti posredno ili neposredno odgovorna niti u jednom primjeru za nastalu štetu, koja bi nastupila kao posljedica ili u povezanosti s djelovanjem, ako niste poštivali uvjete iz stavka Ugovora.

Interaktivni sadržaji i doprinosi posjetitelja

Neka područja Internetske stranice ponekad uključuju ocjene posjetitelja, forume, blogove ili druge interaktivne sadržaje, koje vama ili drugim posjetiteljima dozvoljava davanje ocijena proizvodima, komentara, uvažavanja mišljenja, ideja, prijedloga ili drugih informacija preko Internetske stranice ili nekako drugačije. Isključivo vi ste odgovorni za vašu upotrebu Interaktivnih sadržaja Internetske stranice i za sve priloge koje objavite objavljujete na vlastitu odgovornost. Wolverine ne preuzima niti jednu odgovornost za niti jedan od objavljenih, spremljenih ili zadanih Priloga koji ste objavili vi ili treća osoba, te za niti jednu štetu proizišlu iz istog. Pored toga Wolverine ne misli da to nije dužan spremati i provjeravati, te si daje za pravo da ponekad bez razloga i upozorenja popravi ili odstrani poneki Prilog, objavljen na nekom dijelu Interaktivnih sadržaja.

S objavom Priloga dajete tvrtki Wolverine ne-ekskluzivno, ne-licencno, neosporno, na cijelom svijetu važeće pravo i licencu za upotrebu, reprodukciju, pohranjivanje, prilagodbu, prijevod, objavu i prikazivanje takvog Priloga na bilo koji način i sa bilo kojim danas i u budućnosti razvijenim medijem. To uključuje također pravo na promjene, izvođenje navoda, podlicenciranje, asignaciju i komercijalizaciju. Tako se u našu korist i korist naših nasljednika, te licencnih partnera odričete svih moralnih prava u vezi s vašim Prilogom. Nismo i nećemo biti dužni držati vaše Priloge u tajnosti, te nismo dužni plačati nikakve odštete za bilo koji Prilog, te se odazvati na bilo koji Prilog.

Smjernice za Priloge

S upotrebom Internetske stranice slažete se, da će vaši Prilozi i upotreba Interaktivnih sadržaja biti u skladu s svim važećim zakonima i neće biti:

Ukoliko ne bude dovoljno uvjeta za te Smjernice (Smjernice za Priloge), koje je po svom vlastitom izboru odredila tvrtka Wolverine, to će podrazumjevati materijalno kršenje tih Uvjeta. Ako prekršite te Smjernice za Priloge možemo izreći kazne koje će nam se činiti primjerene. Te kazne uključuju (mada nisu nužno određene time): (i)ukidanje prava korištenja te Internetske stranice; (ii)odstranjivanje nekih Priloga; (iii)opotrebu pravnih sredstava protiv vas, i u tom primjeru ste suglasni, da ćemo zahtjevati povrat opravdanih troškova za odvjetnika i sudske troškove i/ili (iv) otkrivanje podataka organima gonjenja

 • Ako bi u sadržaju bile klevete, pornografija ili bi bio uvredljiv i neprijateljski;
 • Promovirali seksualne materijale;
 • Promovirali diskriminaciju na bazi rase, spola, vjeroispovjedi, narodnosti, invalidnosti, spolne usmjerenoti ili starosti;
 • Priporučali, promovirali ili bili sudionici u nekom protuzakonitom djelovanju, ukljućujući ali ne i određujući samo računalno nasilje ili zloupotrebu, ili u prestupu prema pravima intelektualnog vlasništva drugih osoba;
 • Sadržavali viruse, zaražene podatke, ili ostale štetne datoteke;
 • Napravljeni u suprotnosti s nekim zakonskim obvezama prema trećim osobama, koje su uvjetovane obvezom čuvanja podataka;
 • Ugrožavali, izrabljivali ili zadirali u privatnost drugih osoba, prouzročili uznemiravanje, nelagodu ili nepotrebni strah, ili možda dodijavali, sramotili, uzrujavali ili oneraspoložili druge osobe, o čemu ćemo presuditi na temelju vlastitih prosudbi;
 • Podvodili osobe, da ne budu upotrebljene za vlastite potrebe neke osobe, ne budu podvađajući glede vašeg identiteta ili srodstva do bilo koje osobe;
 • Davali izgled, koji potjeće od nas, a nije stvaran;
 • Posjedovali nešto, što bi po mišljenju tvrtke Wolverine bilo oprečno, ili bi sprječavalo koju drugu osobu od uživanja na Internetskoj stranici, ili bi činilo Wolverine i korisnicima štetu i odgovornost.
 • Pritužbe radi povrede autorskih prava i povrede intelektualnog vlasništva

Pravila povrede

Wolverine poštuje intelektualno vlasništvo drugih i od korisnika Internetske stranice očekuju isto. Materijale, koji povrede to pravo na Internetskoj stranici, možemo maknuti ili onemogućiti u skladu s tim Uvjetima. Ponavljajuće povrede korisnika Internetske stranice, u takvom primjeru mogu dovesti, do ukidanja pristupa i upotrebe te Internetske stranice istom korisniku.

Obavještavanje tvrtke Wolverine

Ukoliko mislite, da nešto što je objavljeno na Internetskoj stranici povređuje neka autorska prava, nekih vlasnika ili upravljača, molimo vas da u skladu s zahtjevom Digital Millennium Copyright Act (DMCA)zastupniku za autorska prava tvrtke Wolverine proslijedite slijedeće informacije:

Zastupnika tvrtke Wolverine za obavjesti ili pritužbe radi kršenja autorskih prava možete kontaktirati elektronskom poštom ili na slijedeći način:

SPORT AGENT D.O.O.
IOC TRZIN
Prevale 9
1236 Trzin, Slovenija
Telefon: +386 1 580 94 30
Fax: +386 1 580 94 35

 • Ime i prezime, telefonski broj, elektronska adresa, osebni ili elektronski potpis vlasnika autorskih prava, ili ovlaštene osobe koja ga/ju zastupa;
 • Opis proizvoda na kojeg se odnose autorska prava ili koji drugi oblik intelektualnog vlasništva za koji tvrdite, da su bili prekršeni;
 • Precizan opis lokacije, gdje se nalazi materijal na kojeg se odnosi prekršaj, na Internetskoj stranici, da bi ga tvrtka Wolverine lakše našla;
 • Pisnu izjavu, da u dobroj namjeri smatrate, da sporna upotreba nije odobrena od strane vlasnika autorskih prava ili intelektualnog vlasništva, njegovog zastupnika, ili s zakonom;
 • Vaša izjava pod prijetnjom kazne za lažnu prisegu, da su gornji podatci u vašoj obavjesti točni, te da ste vlasnik autorskih prava ili intelektualnog vlasništva.

Osiguranje. Slažete se, da ćete tvrtku Wolverine, njene podružnice i povezana društva, te svakog od urednika, direktora, zaposlenog, neovisnog izdavača, izvođaća sadržaja, savjetnika, člana, zastupnika i agencije (posebno i zajedno ˝Sigurnost stranke˝) braniti, osigurati i smatrati za nedužne pred nekim zahtjevima, štetama, troškovima, odgovornostima i izdatcima(uključujući s a ne samo, opravdanim troškovima za odvjetnike), koji bi nastali ili bili povezani s nekim sadržajem koji objavite, spremite ili nekako drugačije posredujete preko Internetske stranice (uključeno s, a ne određeno na, svim Doprinosima), ili s vašom upotrebom ili nemogućnosti upotrebe Internetske stranice, ukljućujući bez ogranićenja stvarnu ili zastrašujuću tužbu, zahtjevom ili terečenjem protiv Osiguranih stranki, proizašlim iz ili povezanim s nekim Doprinosom, vašim ravnanjem, vašim kršenjem tih Uvjeta ili drugih uvjeta tvrtke Wolverine, politike ili sporazuma dostupnih preko Internetske stranice, ili vašeg kršenja prava trećih osoba.

IZJAVA O NEPRIMANJU ODGOVORNOSTI OSIM KADA JE IZRIČITO NAVEDENO,WEB STRANICE I SVE USLUGE VEZANE UZ WEB STRANICE, ISPORUČUJU SE˝TAKVE KAKVE JESU˝, I DO NAJVEĆE MJERE DOPUŠTENE ZAKONOM. ZATO SE TVRTKA WOLVERINE ISTOVREMENO ODRIČE SVIH TUŽBI I BILO KAKVIH JAMSTAVA U VEZI S NJOM, UKLJUČUJUĆI NEOGRANIČENO JAMSTVO ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NE KRŠENJA. TAKOĐER TVRTKA WOLVERINE NE JAMČI, DA VAŠE KORIŠTENJE TE WEB STRANICE, ILI KORIŠTENJE WEB STRANICA I NJENIH DJELOVA, ILI USLUGA KOJE SU DATE U VEZI S NJOM, SU BEZ PREKIDA ILI BEZ POGREŠAKA; TE DA ĆE POGREŠKE ODMAH ISPRAVITI ILI DA WEB STRANICA I NJEZIN POSLUŽITELJ NE SADRŽI VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE KOMPONENTE. IAKO JE WOLVERINE CILJ PRUŽITI SVJEŽE TOČNE I POUZDANE INFORMACIJE NA WEB STRANICI, NE MOŽE DATI JAMSTVO ZA TOČNOST, POUZDANOST BILO KAKVE UPOTREBE PODATAKA SA WEB STRANICE.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI UPOTREBOM STRANICE SE SLAŽETE: (1) DA UPOTREBLJAVATE TU WEB STRANICU ISKLJUČIVO NA VLASTITU ODGOVORNOST; (2) DA PREUZIMATE ODGOVORNOST ZA SVE TROŠKOVE, VEZANE UZ SVE POTREBNE POPRAVKE BILO OPREME ILI USLUGE KOJE KORISTITE ZA VAŠE KORIŠTENJE OVE STRANICE; I (3) DA TVRTKA WOLVERINE NIJE ODGOVORNA ZA BILO KAKVU ŠTETU, VEZANU ZA KORIŠTENJE ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA TE WEB STRANICE, UKLJUČUJUČI OSTALO, BILO IZRAVNE, NEIZRAVNE SLUČAJNE. SPECIJALNE, KOMPENZACIJSKE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, IZGUBLJENOM DOBITI I/ILI GUBITAK ILI OŠTEĆENJE ODRŽAN BEZ OBZIRA DA LI NAVODNA ODGOVORNOST MOŽE NASTATI POD UGOVOROM, KRIVICOM, NEMAROM, POSEBNOJ ODGOVORNOSTI, ILI BILO KOJOJ DRUGOJ OSNOVI, BEZ OBZIRA DA LI JE WOLVERINE BIO UPOZNAT SA MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.

TVRTKA WOLVERINE ZADRŽAVA PRAVO IZMJENITI ILI POVUĆI SADRŽAJ OVE STRANICE ILI PREKINUTI ILI ONEMOGUĆITI KORIŠTENJE NA BILO KOJI NAČIN U BILO KOJEM TRENUTKU I IZ BILO KOJEG RAZLOGA, BEZ PRETHODNE OBAVJESTI I NEĆE NA BILO KOJI NAČIN ODGOVARATI ZA MOGUĆE POSLJEDICE TAKVIH IZMJENA.

Izbor zakona i nadležnih sudova Ovom web stranicom tvrtka Wolverine upravlja iz svojih objekata u gradu Rockford, Michigan, a ti Uvjeti će biti uređeni i tumačeni u skladu sa zakonoima države Michigan, bez učinka na sukob zakona. Za sve sporove koji proizlaze ili su povezani s ovim Uvjetima ili vaše korištenje web stranice biti će nadležn samo savezni ili državni sud u Grand Rapids, Michigan, koji ima nadležnost i slažete se da taj sud ima i na vas osobno nadležnost i odrićete se svih prigovora, da taj sud nema nadležnost.

Isključivost Ako se za bilo koji dio ovih Uvjeta utvrdi da je nevaljan ili neprovediv od strane suda, biti će isključen iz ostatka Uvjeta, koji će ostati nepromjenjeni.

Savršenstvo sporazuma Ovi Uvjeti predstavljaju cjelovit ugovor između vas i Wolverine, koji se odnosi na web stranice i korištenje web stranice i zamjenjuju sve prethodne dogovore ili ugovore koji nisu uključeni u njih.

Prestanak Bez obzira što je u ovim Uvjetima ili na web stranici, tvrtka Wolverine zadržava pravo, bez prethodne najave i prema vlastitom nahođenju prekinuti vašu licencu za korištenje web stranice i blokirati ili sprijećiti budući pristup i korištenje web stranice ili bilo kojem mjestu kojim upravlja tvrtka Wolverine.

Kontaktirajte nas . Pitanja ili komentare vezane za web stranicu možete saznati po: (i) e-mail info@adria-sport-agent.hr, (ii) možete nas nazvati na +385 1 348 45 50, ili (iii) pošaljite nam poruku na slijedeću adresu:

ADRIA SPORT AGENT D.O.O.
Vrapčanska 82/1
10090 Zagreb
Hrvatska

Molimo vas da u svaku e-mail poruku ili pismo stavite vaše ime, e-mail adresu, poštansku adresu i vašu poruku.